Dammsugare Filter – Sätta ut föroreningar!

Dammsugare filter hjälper dig att hålla smutsen som sugs upp av en dammsugare i maskinen. Dammsugarens filter torrmiljö dödar bakterier och föroreningar som är infångade. Att bli av med dessa farliga saker med ett dammsugarefilter i ditt hem är till nytta för din inomhusluftkvalitet och för ditt liv.

Filteren placeras

Bästa Städfirma Malmö | Klicka Nu För Att Få Det 24 Timmar vanligen så att den inkommande luften passerar genom den innan den når motorn. Det finns olika typer av filter som ibland kombineras i ett enda vakuum. Några av dem är:

Dammsugarpåse: Det här är den första typen av filter som smuts möter i en påse-vakuummodell. Detta filter fångar upp soporna som suger upp sig. Denna väska är vanligtvis tillverkad av papper eller tyg som tillåter luft att passera genom, men försöker också fälla allt damm och skräp i påsen.

Cyklonisk separation: Det här är den första typen av filter som smuts möter i en påsefri vakuummodell. Den smutsiga luften som tas in cyklas eller spolas så snabbt att dammet tvingas ut ur luften och faller i en förvaringsfack.

Vattenfiltrering: Vissa modeller av dammsugare använder vatten som filter. Inloppsluften passerar genom vatten innan den är uttömd. Tanken bakom denna form av dammsugare filter är att vått damm inte kan vara luftburet. Vattenfiltret skiljer ut skräpet som är vattenlösligt och effektivt. Vattnet i dessa enheter måste dumpas och maskinen sköljs ut efter varje användning.

Ultrafint luftfilter: Detta filter används som sekundärfilter efter att luften har passerat resten av vakuumet. Detta är avsett att ta bort eventuellt kvarvarande damm som kan skada operatören. En mycket populär typ av ultrafina luftfilter är HEPA-filtret (High Efficiency Particulate Air).

Att ha ett dammsugarefilter är avgörande för vakuumets effektiva sug- och smutshanteringsförmåga. De håller smuts och grit från att komma in i de kritiska mekaniska delarna av vakuumet. Om smuts och grus kom in i dessa delar skulle det leda till nötning och för tidigt misslyckande.

Tänk på att många filter måste bytas ut regelbundet. Den här kostnaden för filter borde tas upp i priset på en dammsugare. Vissa dammsugare använder tvättbara dammsugare filter som inte behöver bytas ut, vilket kan spara lite pengar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *